Σε 23 προσλήψεις θα προχωρήσει άμεσα η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι σήμερα Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως και 5 έτη.